.

Ahad, 23 September 2012

Matan Jurumiah - Download -“Sesungguhnya Kami telah jadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kalian memikirkannya.” [QS. Yusuf: 2]

kemudian…


“Dan sesunggunhya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Pencipta Semesta Alam, dia dibawa turun oleh A-Ruh Al-Amin (jibril) ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas.” [Asy-Syu’aro: 192-195]

semoga kedua dalil dari ayat suci al quran tersebut dapat memotivasi kita untuk lebih tekun lagi dalam belajar berbahasa arab, bahasa alquran dan sunnah serta bahasa kaum muslimin.


Dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah,“ Sungguh ketika Alloh menurunkan kitab-Nya dan menjadikan Rosul-Nya sebagai penyampai risalah (al-Kitab) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta menjadikan generasi awal agama ini berkomunikasi dengan bahasa Arab, maka tidak ada jalan lain dalam memahami dan mengetahui ajaran Islam kecuali dengan bahasa Arab. Oleh karena itu memahami bahasa Arab merupakan bagian dari agama. Keterbiasaan berkomunikasi dengan bahasa Arab mempermudah kaum muslimin memahami agama Alloh dan menegakkan syiar-syiar agama ini, serta memudahkan dalam mencontoh generasi awal dari kaum Muhajirin dan Anshor dalam keseluruhan perkara mereka.” (Dlm kitab Iqtidho Shirotil Mustaqim, hal. 162)‘ala kulli hal, beberapa waktu yang lalu saya pernah diberi oleh teman saya sebuah kitab al jurumiyah yaitu sebuah kitab kecil yang sesuai untuk belajar bahasa arab khususnya nahwu & sharaf. Wallahua’lam berasal dari mana sumbernya, hanya sekedar ingin berbagi manfa’at dengan teman – teman yang lain, maka silakan mengambil kitab matan al jurumiyah di bawah ini…

Click Di Disini Untuk Download Matan Jurumiyah

Tiada ulasan:

Catat Ulasan